درباره ما

مأموریت ما، سنگ بنای نیروی اعتماد شما به توانایی سیستم مدیریتتان در دستیابی به خروجی مطلوب میباشد. رویکرد منحصر بفرد ما، این اطمینان را فراهم میسازد که Equal Assurance، راه خود را به نحوی ادامه دهد که همواره بعنوان شبکه ای پیشرو از مراکز ممیزی حرفه ای شناخته شود. مشتریان ما میتوانند منتظر دریافت خدماتی حرفه ای باشند که نیازها و انتظارات آنها را برآورده میکند.

آنچه که موجب استحکام محور Equal Assurance میگردد، روابط بین افراد، نمایندگی ها، همکاران و مشتریان آن بر مبنای اهداف یکسان، ارزشهای مشترک و احترام میباشد.

EA، سابقه درخشانی در گستردگی و ورود به همه بخشهای صنعت دارد از جمله در صنعت معدن، تولید، ساختمان، حمل و نقل، مالی و بیمه، مدیریت دولتی، آموزش، سلامت و بهداشت. همچنین Equal Assurance دارای اکردیت های شناخته شده طبق توافقنامه چندجانبه (MLA) توسط بنیاد اعتباردهندگان بین المللی (IAF) میباشد.