ทีมงานของเรา

เครือข่าย พันธมิตร, ผู้ปฏิบัติการ และทีมงาน ที่เป็นตัวแทนของ Equal Assurance ประกอบด้วย บุคลากรด้านเทคนิคนักบริหาร และ ทีมงานสนับสนุนทางธุรกิจ ปัจจุบันเครือข่ายทั่วโลกแสดงดังนี้ พันธมิตร(สีน้ำเงิน), ผู้ปฏิบัติการ(สีแดง) และทีมงาน(สีเขียว) แสดงไว้ด้านล่าง.

ตามมาตรฐาน ISO 17021 ผู้ที่เป็นพันธมิตรของเรา ไม่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาระบบการจัดการให้กับองค์กร ต่างๆได้ เนื่องจาก จะทำให้การรับรองนั้นไม่เป็นที่ยอมรับต่อความเป็นกลางของเรา พันธมิตรของ Equal Assurance มาจากผู้คนหลากหลายแนวปฏิบัติรวมถึงองค์กรที่ปรึกษา โดย Auditor จะทำสัญญารายบุคคลตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 17021

นอกจากนี้ตามมาตรฐาน ISO 17021 การอ้างอิงถึง พันธมิตรและ ผู้ปฏิบัติการ ของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแนะนำ หรือให้คำปรึกษา ในการจัดทำระบบบริหารจัดการเหล่านั้น หากเมื่อมีการแจ้งข้อร้องเรียนมาถึงเรา, เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขการเรียกร้องที่ไม่เหมาะสม โดยองค์กรที่ปรึกษาใดๆ ที่ระบุหรือแสดงว่า การรับรองนั้นจะง่ายกว่า, ง่ายขึ้น, เร็วขึ้นหรือค่าใช้จ่ายน้อยลงถ้าเราให้การรับรอง นอกจากนี้ Equal Assurance ยังไม่มีการแถลง หรือกล่าวถึงความหมายใดๆ ว่าการรับรองจะง่ายกว่า, ง่ายขึ้น, เร็วขึ้น หรือค่าใช้จ่ายน้อยลง หากใช้องค์กรที่ปรึกษาที่ระบุไว้

LEGEND
Partners
Practices
People